பூமியை நோக்கி வரும் வால் நட்சத்திரம் – 20 நாட்கள் வரை காணலாம்

நாசாவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ’NEOWISE’ என்ற வால் நட்சத்திரம் அதிவேகமாக பூமியை நோக்கி வந்துகொண்டு இருப்பதை இந்த ஆண்டு மார்ச் 27-ம் தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தற்சமயம் புவியில் இருந்து 200 மில்லியன் கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள இது ஜூலை 22-23 தேதிகளில் 64 மில்லியன் கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு வந்துவிடும்.

தற்போது இந்த வால் நட்சத்திரம் சூரியனை 64 மில்லியன் கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இடைவெளியில் கடந்து பூமியை நோக்கி வந்து கொண்டு இருக்கிறது. சூரியனுக்கும் வால் நட்சத்திரத்திற்கும் உள்ள இந்த 64 மில்லியன் கிலோ மீட்டர் இடைவெளியானது சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள முதல் கோளான புதனுக்கும் (mercury) இடையே ஆனா இடைவெளியாகும்.

இதனை நாளை முதல் 20 நாட்களுக்கு வடமேற்கு திசையில் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பின் இந்தியாவில் காண முடியும்.

மற்ற வால்நட்சத்திரங்கள் போல் இல்லாமல் வெறும் கண்களாலேயே இதனை பார்க்க முடியும் என்பது கூடுதல் சிறப்பாகும். ஆகஸ்ட் மாதம் புவியில் இருந்து இது விலகிச் செல்லும் போது தொலைநோக்கி மூலம் பார்க்கலாம் என வானியல் அறிஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.


கருத்துக்களை பகிர


அல்லது

Your email address will not be published.

Scroll To Top